Zininzi gqitha iindidi zeenkululeko

“Andizange ndayazi kwa into yokuba loo nkululeko yobuqu ikhona, kuba zange ndayingcamla ngaphambili.”
ULiselotte Voets, ngumfundi waseBelgium ofunda kweli evela eKU Leuven (iYunivesithi yamaKatolika yaseLeuven) owatyelela iSU kunyaka ophelileyo njengenxalenye yokufundela kwakhe isidanga seemastazi kwifilosofi, wangena kwikhosi yesiAfrikaans yabafundi abathetha isiDatshi kwiZiko loLwimi ngoxa wayeseMzantsi Afrika. Ngelokubhiyozela uSuku lweNkululeko nge27 Epreli, uye wabelana nathi ngeengcamango zakhe ngenkululeko, ngesiAfrikaans, kodwa ziguqulelwe esiXhoseni apha ngezantsi.

Read More

Iminyaka engamashumi amabini yenkxaso kubabhali ukuze bavakale apho kufaneleke khona

Kulo Juni, iLebhu yokuFundisa ngendlela yokuBhala ekwiZiko leeLwimi eSU ibhiyozela iminyaka eyi 20 yasungulwa! iLebhu yokuBhala iyazingca ngobubele enabo, ukwamkela nendawo ekhuselekileyo apho abafundi nezifundiswa besoloko beziva bekhululekile ngokuxoxa ngemiba…
Read More
Menu